Site menu:

Tillför kompetens, erfarenhet och kontaktnät.


 

Karl Sundström:

Organisations-, affärs- och marknadsutveckling. Sälj och ledarutveckling samt framgångsstyrning. Bollplank med ledare och ledningsgrupper. Konflikthantering.

 

 

 

Wilhelm Trahn:

Erfaren bankchef med inriktning på företagsaffärer inom de flesta branscher. Affärsutveckling, lönsamhetsfrågor och finansiering. Aktivt bollplank.

 

 

 

Bill Tunbrant:

Internationella affärer, företagsledning, strategi och strukturarbete (turn arounds), företagsförvärv, Kina, styrelsearbete i Sverige och utomlands samt börsföretag.